My Journal: DOA AGUNG PENAWAR SEGALA MASALAH

Thursday, September 3, 2009

DOA AGUNG PENAWAR SEGALA MASALAH


Maksudnya:
Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hambaMu, anak dari hambaMu (laki-laki), anak dari hambaMu (perempuan). Ubun-ubunku berada di tanganMu, mengikut keputusan hukumMu, berjalan sesuai dengan ketetapanMu. Aku memohon kepada Mu dengan setiap nama yang menjadi milik Mu, nama yang Engkau namakan sendiri untuk diri Mu atau yang Engkau sebut dalam kitab Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang hamba Mu (Nabi), atau yang Engkau sembunyikan di alam ghaib di sisi Engkau; hendaklah Engkau menjadikan Al-Quran yang agung ini sebagai penyejuk hatiku, cahaya dalam dadaku, penawar dukaku dan penghilang kegelisahanku.
---Amin---